ΕΦΚΑ: Ασφαλιστική ενημερότητα με ένα κλικ

Με ένα κλικ θα γίνεται η έκδοση της ασφαλιστικής ενημερότητας και η ενημέρωση του ασφαλιστικού βίου του εργαζόμενου από τον ΕΦΚΑ τους επόμενους μήνες, όπως προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης.

Ειδικότερα την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο οι σχετικές συμβάσεις που αφορούν την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου όλων των πολιτών, με την ψηφιοποίηση των ενσήμων και πριν από το 2002. Ο πολίτης θα μπορεί να έχει πλήρη εικόνα και πλήρη πρόσβαση στο ασφαλιστικό του βιογραφικό, θα μπορεί δηλαδή να βλέπει ηλεκτρονικά όλα του τα ένσημα και τον χρόνο ασφάλισης.

Παράλληλα μέσα στον επόμενο χρόνο θα καταργηθούν 10 συναλλαγές που γίνονται με φυσικό τρόπο στα γκισέ του ΕΦΚΑ όπως έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, και έναρξη/μεταβολή/λήξη ασφάλισης, οι οποίες θα γίνονται εφεξής ηλεκτρονικά.
Με την νέα Υπηρεσία που βρίσκεται μέσα στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr απαλλάσσονται οι ασφαλισμένοι από την υποχρέωση φυσικής παρουσίας, αποφορτίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες, απλοποιείται και επιταχύνεται η σχετική διαδικασία χορήγησης του Αποδεικτικού Ενημερότητας.

Σήμερα εκδίδεται ηλεκτρονικά η ασφαλιστική ενημερότητα για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες οι οποίοι:

• Έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση ως Μη Μισθωτοί, για πρώτη φορά, μετά την 1/1/2017 ή
• Έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση ως Μη Μισθωτοί, πριν την 31/12/2016, σε ένα εκ των π. Φορέων ΟΑΕΕ ή ΟΓΑ.

Εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, το ΑΑΕ εκδίδεται για τις πιο κάτω πράξεις και συναλλαγές:

1. Είσπραξη Εκκαθαρισμένων Απαιτήσεων ποσού άνω των 3.000€ ανά εκκαθαρισμένη απαίτηση.

2. Σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων δανείων άνω των 6.000€.

3. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων.

4. Συμμετοχή ως μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ.

5. Για την απόκτηση Αθλητή.

6. Για μεταβίβαση μεταχειρισμένων επαγγελματικών αυτοκινήτων, μηχανοκίνητων θαλασσίων σκαφών άνω των πέντε (5) μέτρων, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, αεροσκαφών και επαγγελματικών σκαφών αλιείας.

7. Για συμμετοχή εργολήπτη σε δημοπρασία οποιουδήποτε τεχνικού έργου.

8. Μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς περιουσίας.

9. Για σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου.

10. Για πώληση ΔΧ αυτοκινήτου.

Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας Μη Μισθωτών

Για την έκδοση του ΑΑΕ Μη Μισθωτών διενεργούνται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι με βάση τα εκάστοτε τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, ελέγχεται η ενημερότητα για το σύνολο των δραστηριοτήτων κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, ως προς:
• Τρέχουσες εισφορές Μη Μισθωτού.
• Βεβαιωμένες ή ρυθμισμένες στο ΚΕΑΟ εισφορές Μη Μισθωτού.
• Οφειλές στη Βάση συμψηφισμών.
• Επιπλέον, ελέγχεται το Μητρώο εργοδοτών e-EΦKA για τον εντοπισμό εργοδοτικής ιδιότητας, προκειμένου να αναζητείται Αποδεικτικό Ενημερότητας εργοδότη.

Το Αποδεικτικό εκδίδεται ανάλογα με τον σκοπό και το αποτέλεσμα των ελέγχων, εφόσον:

α) δεν υφίστανται οφειλές, οπότε αναγράφεται:
«Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές» και
«Ισχύει για έξι (6) μήνες από την έκδοσή του (Έως …/…/…)»

β) υφίστανται οφειλές σε ρύθμιση, οπότε αναγράφεται:
«Έχει ρυθμίσει τις οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές και τηρεί τους όρους της ρύθμισης» και «Ισχύει για δύο (2) μήνες από την έκδοσή του (Έως …/…/…)».

Κάθε ΑΑΕ φέρει έγγραφη επιφύλαξη του e-ΕΦΚΑ για την αναζήτηση ασφαλιστικών εισφορών στην περίπτωση που διαπιστωθούν σε μελλοντικό έλεγχο και μπορεί να προσκομιστεί σε μία μόνο συναλλαγή. Σε περίπτωση πολλαπλών συναλλαγών θα πρέπει να εκδίδονται ισάριθμα με τις συναλλαγές αποδεικτικά.

Το ΑΑΕ που εκδίδεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελεί δημόσιο έγγραφο που δεν επικυρώνεται και φέρει χρονοσφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου οργάνου και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας.

Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης ΑΑΕ, εκδίδεται ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα των ελέγχων για περαιτέρω ενέργειες ασφαλιστικής τακτοποίησης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *