ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

Αξιότιμε κ.  Αντιπεριφερειάρχη, κ.  Πασχάλη  Χαρούμενε.

Αρχικά  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  για  την  αγαστή  και  εποικοδομητική  συνεργασία  μου  τα  δύο  τελευταία  χρόνια  ως  Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  τους

-Περιφερειάρχη  κ.  Κασαπίδη   και  όλους   τους  Ανιπεριφερειάρχες   και  όλους  τους  περιφερειακούς   συμβούλους του  προηγούμενου Π.Σ. Σημειώνω πως όλες  οι  δικές  μου  εισηγήσεις  στο  Π.Σ. πέρασαν ομόφωνα . Να    τονίσω  την  καλή  συνεργασία  με  τον  κ  Μακρυγιάννη  και  την  κ  Ντιό,  Η βοήθειά  τους  στο  δικό  μου  έργο  ήταν   καταλυτική.

-Τον  συνεργάτη μου  κ.  Γκαραγκούνη  Δημήτριο . Η  προσφορά  του  τεράστια .  Δημόσια  τον  συγχαίρω  για  την  εργατικότητα,  το  ήθος  και  την  υπευθυνότητά  του.

-Τις  υπηρεσίες  της  Π.Δ.Μ.  και  κυρίως  αυτές  της  Αγροτικής  Ανάπτυξης.  Τον  κ.  Δούρδα,  την  κ.  Λιόλιου  και  όλους  τους  διευθυντές  των  4  Π.Ε.  της  Περιφέρειάς  μας. Ιδιαίτερα  τον  Διευθυντή  της  Αγροτικής  Ανάπτυξης  Γρεβενών  κ  Ντινόπουλο  και  την  Διευθύντρια  της   Κτηνιατρικής   Υπηρεσίας  Γρεβενών  κα Παπανίκου

-Επίσης  τους  Διευθυντές  των  οικονομικών  κ.  Κωτούλα  και  κ.  Καλπάκη. Και  της  οικονομικής  υπηρεσίας  Γρεβενών κ. Ζολώτα.
 

-Επίσης  τον  πρόεδρο  κ.  Σιόγκα  Θεώδωρο  και  τα  μέλη  του   ΓΕΩ.ΤΕ.  Δυτικής  Μακεδονίας.

Κ. Χαρούμενε  

Συγχαρητήρια  για  την  λήψη  του  χαρτοφυλακίου  της  Αγροτικής  Ανάπτυξης  της  Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας.  Είναι  η  ευθύνη  μεγάλη  και  τα  θέματα  που  θα  διαχειριστείτε  πάρα πολλά   δεδομένου  ότι  η  Περιφέρειά  μας  είναι  αμιγώς  γεωργοκτηνοτροφική  και  το  μέλλον  στον  τομέα  αυτό  καθίσταται  αναγκαία  απαιτητικό  δεδομένης  της  απολιγνιτικής  διαδικασίας.

Είμαι  βέβαιος  ότι  στο  μυαλό  σας  ως  στοχοθεσία   έχετε  πολλά. Είμαι  βέβαιος  ότι  ως  παραγωγός  γνωρίζετε  από  πρώτο  χέρι  τα  προβλήματα  και  σίγουρα  επιθυμείτε  την  επίλυσή  τους,  και  σίγουρα  θα  αγωνιστείτε  για  αυτό.

Σύντομα  όμως  θα  ήθελα  να  αναφερθώ  και  ουσιαστικά  να  σας  προτείνω  αλλά  και  να  σας  παρακαλέσω  για  την  συνέχεια  των  παρακάτω  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΧΕΔΙΑ  ΒΟΣΚΗΣΗΣ

Στις   10/1/24, δηλαδή  σήμερα   οι  υπηρεσίες  μας  θα  έχουν  έτοιμο  το  πρακτικό  ανάθεσης  της  εν  λόγο  μελέτης  Η  Περιφέρειά  μας  εδώ  πρωτοστάτησε  σε  πανελλήνιο  επίπεδο  και  με  την  ολοκλήρωση  της   μελέτης  οι  κτηνοτρόφοι  μας  θα  έχουν  εξασφαλισμένη  την  ενεργοποίηση  των  δικαιωμάτων  τους,  η  λεγόμενη  τεχνική  λύση  θα  μπορεί  να  απομακρυνθεί   και  η  Περιφέρειά  μας  θα  μπορεί  να  λάβει   από  την  Ευρώπη  μεγάλα  ποσό  για  την  βελτίωση  των  βοσκοτόπων  και  για  υποδομές  σε  αυτούς  όπως  ποτίστρες ,  σκέπαστρα,  δρόμους  κλπ. 

Για  να  φθάσουμε  ως  εδώ  στα  διαχειριστικά  σχέδια  βόσκησης  θέλω  να  τονίσω  ότι  συνεργάστηκα  με  τον   κ.  Αμανατίδη,  τον  σημερινό  Περιφερειάρχη,  ως  Βουλευτή  και  τον  ευχαριστώ  ιδιαίτερα .  Είμαι  βέβαιος  ότι  από  τότε  είχε  αντιληφθεί   την  σπουδαιότητα   των  σχεδίων  βόσκησης   και   με  τον  ίδιο  ζήλο  θα  τα  συνεχίσει.

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΙΣ  ΝΟΜΙΜΩΣ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ  ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ.

Ένα  έργο  πραγματικής  βελτίωσης  της  καθημερινότητας, της  οικονομίας  και  της  ζωής  των  παραγωγών  μας. Αρκετά  δύσκολο  στην  οργάνωσή  του  αλλά  πλέον  οι  υπηρεσίες  μας  γνωρίζουν .  Με  το  δεδομένο  αυτό  κ.  Αντιπεριφερειάρχη  και  σε  συνεργασία  με  τους  χωρικούς  Αντιπεριφερειάρχες ,  που  έχουν  στην  αρμοδιότητά  τους  και  τις  υπηρεσίες  και  τα  κονδύλια,  πρέπει  συνεχώς  να   προτείνετε και  να  υπενθυμίζετε  την  συνέχεια    αυτού  του  έργου  μέχρι  και  την  τελευταία  απόμακρη  γεωργοκτηνοτροφική   εκμετάλλευση  της  Περιφέρειάς  μας.

ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ-ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ  ΔΙΚΤΥΑ-ΤΟΕΒ-ΦΡΑΓΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Αναλυτικά  φαίνεται  στον  απολογισμό  μου,  που  σας   παραδίδω   και   έχετε   στη  διάθεσή  σας.  Αναφέρομαι  όπως   καταλαβαίνετε   στις  υποδομές  που  τρέχουν  και  πρέπει  να  συνεχιστούν   στην   Περιφέρειά  μας  για   να   μειωθεί   το  κόστος   παραγωγής, να  αυξηθούν  οι  παραγόμενες  ποσότητες,  να    καλυτερεύσουν  τα  ποιοτικά   χαρακτηριστικά  των  προϊόντων  μας, να  δυναμώσουν  οι  παράμετροι  ανταγωνισμού  των  προϊόντων  μας,  να  βελτιωθεί  η  οικονομία  και  η  καθημερινότητα  των  παραγωγών  μας. Η  πολιτική  μου  ως  Αντιπεριφερειάρχης  εκτός  από  την  συνεχή  διεκδίκηση  και  υποστήριξη  των  δίκαιων  αιτημάτων  των  παραγωγών  μας  στις  επιδοτήσεις  και  στις  αποζημιώσεις  ήταν  η  ενθάρρυνση   της  παραγωγής  με  όρους   ποσότητας  και  ποιότητας. Απαραίτητος   όρος   στην  επίτευξη  αυτού  του  στόχου  είναι  η  κατασκευή  υποδομών.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΠΡΟΣ  ΝΟΜΙΜΩΣ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ  ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ   ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ.

Και   στους  τέσσερις   νομούς  της  Περιφέρειάς  μας  υπάρχουν  αρκετές  κυρίως  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις  που  δεν  έχουν  ηλεκτρικό  ρεύμα. Η  συμμετοχή τους  στο  διαρκές  πρόγραμμα  εξηλεκτρισμού  είναι  πολύ  μεγάλη  και  καθίσταται  αδύνατη  η  υποστήριξή  από  τους  ίδιους  τους  παραγωγούς.  Το  αποτέλεσμα  είναι  κάποιες  χιλιάδες  αιγοπρόβατα  ακόμα  και  σήμερα  να  αμέλγονται  με  το  χέρι  υπό  του  φωτός  κεριού  ή  γαζόλαμπας.  Σε  συνεργασία  με  τις  υπηρεσίες  μας   και  τον  ΔΕΔΗΕ  μπορεί  να   υποστηριχθεί  η  γραφειοκρατία  και  να  επεκταθεί  το  δίκτυο  μέχρι  όσο  πιο  κοντά  στις  εν  λόγο  εκμεταλλεύσεις  και  έτσι  να  ηλεκτροδοτηθούν  και  αυτές. 

ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ   ΣΤΑΘΜΟΙ

Έχουν   εγκατασταθεί   στην   επικράτεια  της  Περιφέρειάς  μας  αγρομετεωρολογικοί  με  προτεινόμενες  εγκεκριμένες  προδιαγραφές   από  τον  ΕΛΓΑ, ώστε   εγκαίρως  και  έγκυρα  να   ενημερώνουν   και  να  καταγράφουν  τα  κλιματικά  δεδομένα. Είναι  και  αναγκαίοι   και  χρήσιμοι  και  φρονώ  ότι  πρέπει  να  αυξηθούν  στον  αριθμό  αλλά  να  υποστηριχθούν  και  με   εξειδικευμένο  γεωπόνο  που  να  αναλύει  τις   πληροφορίες   και  ανάλογα  να  συμβουλεύει  τους  παραγωγούς  και  τις  υπηρεσίες.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ   ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ   ΜΑΚΕΔΔΟΝΙΑΣ-ΚΟΙΝΣΕΠ  ΤΥΡΟΚΟΜΩΝ

Έχει  παραδοθεί  από  τη  Γεωπονική  σχολή  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων  η  μελέτη  αναγκαιότητας  και  σκοπιμότητας   της  διαχείρισης  του  τυρογάλακτος  της  Δυτικής  Μακεδονίας  μαζί  με  την  μελέτη  παραγωγής  καινοτόμου  εμβληματικού  τυριού  από  το  γάλα  της  Δυτικής  Μακεδονίας.  Μέσα  στον  Μάρτιο  σε  ειδική  δρομολογημένη  ημερίδα  θα  παρουσιαστούν  αναλυτικά  τα  αποτελέσματα  των  ερευνών  και  είμαι  βέβαιος  ότι  θα  συνεχίσετε  την  εν  λόγο  προσπάθεια  στο  πλαίσιο  της  επεξεργασίας  όσο  το  δυνατόν  περισσότερου  γάλακτος  στην  Περιφέρειά  μας  και  άρα  στην  αξιοποίηση  όσο  το  δυνατόν  περισσότερου  ντόπιου  εργατικού  προσωπικού. Επίσης  στη  λήψη  υπεραξίας  των  τόσο  αξιόλογων  προϊόντων  μας.

ΚΕΝΤΡΟ  ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  

Έχει  παραδοθεί  από  τη  Γεωπονική  Σχολή  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας  η  μελέτη  δημιουργίας  κέντρου  γενετικής  βελτίωσης  στη  Δεσκάτη  Γρεβενών.  Το  κέντρο  αυτό  θα  μπορεί  να  υποστηρίξει  όλα  τα  κοπάδια  της  Δυτικής  Μακεδονίας  και  επιτέλους  οι   παραγωγοί  μας  να  έχουν  στη  διάθεσή  τους  ζώα  με  καταγεγραμμένα  χαρακτηριστικά  και  υψηλές  αποδόσεις  ποσότητας  αλλά  και  ποιότητας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΜΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ   ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ   ΤΟΥΣ

Επί  του  θέματος  αυτού  υπήρξε   απόφαση  Περιφερειακού  Συμβουλίου. Διαδικαστικά  δεν  προλάβαμε   να  αρχίσουμε  την  υλοποίησή  του. Προτείνω  την  συνέχεια  από  σας.  Είμαι  στη  διαθεσή  σας  προκειμένου  αν  χρειάζεται  να   ξανάρθει  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο. Οι  πιστοποιήσεις  των  προϊόντων  πρέπει  να  έχετε  υπόψη  δίνουν  υπεραξία  στα  προϊόντα.

ΔΙΚΤΥΟ  ΠΟΛΕΩΝ  ΑΓΡΟΒΟΪΟ

Με  εισήγησή  μου  δημιουργήθηκε  το  δίκτυο  πόλεων  ΑΓΡΟΒΟΪΟ,  με  έδρα  τη  Σιάτιστα  μεταξύ  της  Π.Δ.Μ.  και  του  Δήμου  Βοίου. Το   ΑΓΡΟΒΟΪΟ  ωστόσο  αφορά  και  μπορεί  να  αγκαλιάσει  ολόκληρη  την  Δυτική  Μακεδονία.  Ανεπιφύλαχτα  θα  σας   πρότεινα  να  χρησιμοποιήσετε   το  ΑΓΡΟΒΟΪΟ  ως  εξαιρετικό  αναπτυξιακό  εργαλείο.

ΔΙΚΤΥΟ   AREPO
Η  Περιφέρειά  μας  είναι  μέλος  του  Ευρωπαϊκού  Δικτύου  υποστήριξης  των  Π.Ο.Π.  προϊόντων   AREPO.  Προτείνω  να  συνεχίσει  η  εν  λόγο  συμμετοχή  και  παρακαλώ  κ. Αντιπεριφερειάρχη  να  συνεχίσετε  να  συμπεριλάβετε  και  μένα  στις  συνελεύσεις  και  στις  ημερίδες  του  δικτύου ,  ως  καθηγητή ,  χωρίς  οικονομική  επιβάρυνση  της  Περιφέρειας  αλλά  με  δική  μου,  δεδομένου  ότι  η  ενημέρωση  που  έχουμε  από  το  συγκεκριμένο  δίκτυο  είναι  και  χρήσιμη  και  ωφέλιμη.  Με  την   ευκαιρία  θα  πρότεινα  την  συμμετοχή   της  Περιφέρειάς  μας   και  στο  Ευρωπαϊκο  Δίκτυο  ορεινών  περιοχών  EUROMONTANA. «Το Δίκτυο EUROMONTANA αποτελεί τη Φωνή των Βουνών της Ευρώπης  και  η  Π.Δ.Μ.  φρονώ  ότι  πρέπει  να  είναι  μέλος. 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ   ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στο  πρώτο  γεωργοκτηνοτροφικό  συνέδριο  Δυτικής   Μακεδονίας  έγιναν  32  εισηγήσεις.  Ακούστηκαν  και  καταγράφηκαν  οι  εμπεριστατωμένες  απόψεις  και θέσεις  επιστημόνων, πολιτικών, παραγωγών και  σχετικών  φορέων  της  Περιφέρειάς  μας  και  της  χώρας.  Θα   πρέπει  να  θεσμοθετηθεί  και  να  συνεχίσετε    και  εσείς  την  προσπάθεια  κ.  Αντιπεριφερειάρχη.

Για  μία  ακόμα  φορά  να  σας  ευχηθώ  καλή  και  εποικοδομητική  θητεία θέτοντας  τον  εαυτό  μου , ως  καθηγητή  πλέον  της  Γεωπονικής  Σχολής  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων με  ξεκάθαρη  καλοπροαίρετη συμβουλευτική  αλλά  και   κριτική  διάθεση,  στη  διάθεσή  σας.

ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ   ΛΑΜΠΡΟΣ  τ. ΙΩΑΝΝΗ          

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ   ΣΧΟΛΗΣ    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *