Φορολογικές δηλώσεις: Χωρίς καν να πατήσεις «αποστολή» θα φεύγουν «καρφί» για εφορία

Για το 2025 στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι οι φορολογούμενοι να μη χρειασθεί να ασχοληθούν με τις φορολογικές δηλώσεις τους, παρά μόνον να ελέγξουν τα προσυμπληρωμένα στοιχεία.

Τα πάντα θα είναι προσυμπληρωμένα. Το βασικό έντυπο στις φορολογικές δηλώσεις (Ε1), αλλά και στο έντυπο Ε3 για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και στο Ε2 για όσους έχουν εισοδήματα από ακίνητη περιουσία.

Εφέτος η ΑΑ∆Ε προσυμπλήρωσε τους κωδικούς για μισθωτούς και συνταξιούχους, βάση των στοιχείων που είχε στη διάθεσή της. Οι φορολογούμενοι με προσυμπληρωμένη δήλωση θα πρέπει να ξέρουν τα εξής:

• Η ΑΑ∆Ε προσυμπληρώνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της.

• Σε περίπτωση συζύγων, οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει να υποβάλουν χωριστά δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η φορολογική διοίκηση προσυμπληρώνει κοινή δήλωση.

• Η ΑΑ∆Ε κοινοποιεί ψηφιακά την προσυμπληρωμένη δήλωση, με την ανάρτηση αυτής στην ψηφιακή πύλη MYAADE, και αποστέλλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στους φορολογουμένους στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

• Ο φορολογούμενος οφείλει να ελέγξει το περιεχόμενο της προσυμπληρωμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που του κοινοποιήθηκε και σε περίπτωση που τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι ακριβή ή είναι ελλιπή, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση με τα ορθά και πλήρη στοιχεία.

• Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει ο ίδιος την προσυμπληρωμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ακόμη και αν δεν διαφωνεί με το περιεχόμενο αυτής.

• Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει τη δήλωση, η φορολογική διοίκηση οριστικοποιεί την προσυμπληρωμένη δήλωση με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, άμεσα μετά την παρέλευση της 1ης Ιουλίου.

• Ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης του οικείου φορολογικού έτους υπολογίζονται με βάση την προσυμπληρωμένη δήλωση που οριστικοποιήθηκε.

• Σε περίπτωση οριστικοποίησης προσυμπληρωμένης κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συζύγων, για τον προσδιορισμό του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την κοινή δήλωση που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι.

• Ο φορολογούμενος μετά την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου μπορεί να προχωρήσει σε τροποποιητική δήλωση. Η φορολογική διοίκηση εκδίδει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μόνο εφόσον κάνει αποδεκτή τη δήλωση.

• Σε περίπτωση παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, η οποία επέχει θέση εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης εφόσον υποβληθεί εντός της παραταθείσης προθεσμίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *